Açlık ve yetersiz beslenme dünya çapında sağlığı tehdit eden en büyük risktir. Dünyada AIDS, sıtma ve tüberküloz hastalarının toplam sayısından daha fazla kişi açlık altında yaşamaktadır. Açlığın en fazla tehdit ettiği kişiler ise çocuklardır. 100 milyondan fazla çocuk olmaları gerekenden çok daha zayıftır. Her yıl 5 yaşın altında 3 milyondan fazla çocuk yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetmektedir.

 

Yıl boyunca gıda temini

Islamic Relief, dünyadaki tüm insanların gıdaya ulaşabilmesini hedeflemektedir. İnsanların yıl boyunca yiyecekleri olsun diye çiftlikler kurmalarına ve zorlu hava şartlarına dayanıklı tarlalarını sulamalarına yardımcı oluyoruz.

Bir yerde sel, kuraklık veya deprem meydana geldiğinde veya bir savaş durumunda, Islamic Relief hemen afet bölgesine gelerek her şeyini kaybetmiş afetzede ailelere yardım elini uzatır. Suriye, Yemen ve Nepal gibi acil yardıma ihtiyaç duyulan yerlerde yaşayan ailelere gerekli yiyecekleri temin ederek bu zor zamanlarında sahip çıkıyoruz. Bir yandan pirinç, makarna, fasulye ve ekmek gibi temel ihtiyaçlardan oluşan aile boyu gıda kolileri dağıtıyoruz; öte yandan, çocukluklarını sağlıklı yaşayabilsinler diye yetersiz beslenen çocuklar için beslenme merkezleri kuruyoruz.

 

Ortamın daha uygun olduğu yerlerde ise insanların yıl boyunca gıdaya ulaşabilmeleri için çiftlikler kurmalarına ve zorlu hava şartlarına dayanıklı tarlalarını sulamalarına yardımcı oluyoruz. Amacımız, ailelere ve topluluklara kendi geçimlerini sağlayabilecekleri ortamı oluşturarak dışarıdan yardıma ihtiyaç olmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri sağlamaktır. Bu şekilde, bu aile ve toplulukların yoksulluktan gerçek anlamda kurtulabileceğini düşünüyoruz.

Peygamber efendimiz (ﷺ) şöyle buyurmuştur: “Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.” (Buhârî)

© Copyrights 2019 Islamic Relief Türkiye, all rights reserved. Registered Charity No: 8900358126 ULUSLARARASI İSLAMİ YARDIM VAKFI